VELKOMMENLOKALERKALENDERKONTAKTSPONSORERKULTURCENTERUDSTILLINGER
 
SAL 1 - 2 - 3
ANRETTERKØKKEN
AKTIVITETSRUM
OPHOLDS/LEGERUM
LEJEMÅL - PRISER
 
FITNESSCENTER
FOTOGALLERI

Priser og lejebetingelser

 Lille sal

100 m2

60 personer  

 Mellem sal

200 m2

120 personer  

 Store sal

300 m2

200 personer  

 

Der er service og glas af forskellige slags til 200 personer.
Bordene måler 80 x 180 cm.
Borde & stole lejes
ikke ud af huset.
Der må ikke produceres mad i anretter køkkenet.
Det er ikke tilladt uden bestyrelsens accept at overnatte.

Leje af sal (incl. køkken)

 

 Lille

1.500 kr  

 Mellem

2.000 kr  

 Stor

2.500 kr  

 Klublokaler

750 kr  

 Leje af service pr. kuvert (spisning)

6 kr  

 Leje af service pr. kuvert (kaffe)

3 kr  

 Depositum

1.000 kr  

 Opstilling af borde & stole

350 kr  

 Leje af lydanlæg

250 kr  

 Ituslået/manglende service pr. del

20 kr  

 

Vi tager forbehold for eventuelle prisstigninger.

Foreninger betaler 50 % af udlejningsprisen, undtaget erhverv og erhvervsforeninger.
Lejen er incl. slutrengøring.
Personer under 21 år kan ikke stå som lejere.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise enkelte bestillinger.
Lokalerne står til rådighed efter aftale.
Depositum opkræves i god tid før arrangementet og tilbagebetales fuldt ud,
såfremt Kulturcentret afleveres i tilfredsstillende stand, som aftalt.
Ved afbestilling refunderes 50 % af depositum.

 

  OBS!
Hvis lejer ønsker lokalerne til rådighed dagen før eller efter, betales yderligere 1000 kr i de tilfælde, hvor Kulturcentret derfor må sige nej til andet lejemål.

 

Oprydning og rengøring

Stolene stables med 10 i hver stabel, og bordene tørres af og lægges på de dertil hørende vogne.
Alle gulve fejes og eventuelle spildte væsker i alle rum tørres op.
Alle affaldsposer bortkastes i container ved bagindgangen v/køkkenet.
Der henstilles til brug af flaskecontainer som forefindes på P-pladsen .
Dåser skal i klare plastsække, som sættes ved siden af container.

Brugt service med mere vaskes af og sættes på plads.
Borde, ovne, kaffemaskine, køleplads, opvasker m.m. rengøres.

 

Lokalerne afleveres og afregnes i følge aftale med pedellen.

Reservationer og nøgler med videre

Al reservering af lokaler foregår gennem pedellen.
Nøgle udleveres (og afleveres) ifølge aftale med pedellen, som ved samme lejlighed vil give relevante informationer omkring stedet.

 

HJERTESUK!
Der henstilles til, at man ikke spiller højt musik for åbne vinduer og døre,
samt undgår støjende adfærd på udendørsarealerne af hensyntagen til omkringboende.

 

Kontaktperson

Skulle der mod forventning opstå problemer med installationer, inventar eller lignende, kontakt da:

PEDEL: Bjarne Pedersen
Hirsevænget 26, Breum
7870 Roslev
Tlf: 97 57 60 45
Mobil: 30 70 10 26

 

Kulturcenter Østsalling    M. P. Stisens Vej 2    Breum    7870 Roslev