VELKOMMENLOKALERKALENDERKONTAKTSPONSORERKULTURCENTERUDSTILLINGER
 
OMBYGNING
INDVIELSE
FORMANDENS TALE
LOGO

Om huset - Fra sognegård til kulturhus

Kulturcenter Østsalling er en videreførelse af Sognegården i en ny og moderne skikkelse.
 

For 42 år siden - i 1960 - blev Breum Sognegård indviet, efter den tids forhold et stort og flot byggeri, som alle borgerne i den daværende Grinderslev/Grønning kommune var stolte af. I de senere år har der ikke været noget at være stolte af. Sognegården har lidt meget under manglende vedligeholdelse. Dette var startskudet for projektet, som i dag rummer Kulturcenter Østsalling.

Det er ideen at skabe et multikulturelt center, der med sine aktiviteter ikke bare skal servicere kommunens borgere, men også række ud over kommunens grænser, med et væld af forskellige tilbud og muligheder.
Kulturcentret vil kunne modarbejde den stigende befolkningsafmatning, ved at tilbyde spændende rammer for flere og andre tilbud i fritiden. Det vil blive et samlingsted for unge, som idag ikke har mange steder at søge hen, når de skal dyrke deres interesser.

Projektet vil give mulighed for, at mennesker i alle aldersgrupper kan mødes i attraktive og spændende omgivelser, for derigennem at lære om -og af - hinanden.

Kulturcentretvil, med alle sine muligheder, kunne være med til at sikre en kulturel og undervisningsmæssig udvikling, der kan sikre at borgere i Sundsøre Kommune ikke står tilbage for vore omgivelser. Kulturcentret er - som vi ser det idag - sprængfyldt med muligheder, og selv om der indtil nu er tænkt mange kreative tanker, vil kun tiden kunne vise hvor meget - eller hvor mange - forskellige aktiviteter der vil kunne findes plads til i dette - det største kulturprojekt i Sundsøre kommune.

Det vil blive attraktivt at fejre familiens højtider. Der vil blive mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter som vi ikke kender i dag. Skolen vil herudover kunne drage uddannelsesmæssige fordele, ved at have alle de faciliteter kulturcentret kan tilbyde, til rådighed lige ved bagdøren.

 

Kulturcenter Østsalling    M. P. Stisens Vej 2    Breum    7870 Roslev