VELKOMMENLOKALERKALENDERKONTAKTSPONSORERKULTURCENTERUDSTILLINGER
 
OMBYGNING
INDVIELSE
FORMANDENS TALE
LOGO

Formandens tale ved indvielsen
lørdag den 7. August 2004 af Kulturcenter Østsalling

For 3 1/2 år siden var der nok ikke nogen der troede på, at den Gamle Sognegård nogensinde ville blive andet end jævnet med jorden.

Men der var nogle få mennesker der så småt var begyndt at "drømme" - drømme om noget helt andet - nemlig et kulturcenter i Breum - for hele lokalområdet.

Efter mange små møder - og også mange positive møder med især Sundsøre Kommune - var vi klar til at invitere til stiftende generalforsamling - det var den 19. Juni 2002. Der blev nedsat en bestyrelse, der fulde af energi og gå på mod gik i gang med at omsætte drømmene til virkelighed.

Den almindelige interessen var allerede på dette tidspunkt stor - og den interesse har langsomt vokset sig større. Jeg må sige, at vi er gået fra at næsten ingen troede på projektet - til at næsten alle tror på det nu. Det har været dejligt at opleve hvordan mange menneskers engagement er vokset efterhånden som man har set, at kulturcentret kunne blive en realitet.

I dag - 7. August 2004, kan vi så lægge den gamle Sognegård bag os. Sige tak for mange gode minder, mange gode oplevelser som vil stå i vores hukommelse i lang tid endnu. Men også sætte punktum for et lidt vemodigt endeligt for Sognegården.

I dag - er også dagen - hvor vi i bestyrelsen for Kulturcentret er mere end stolte over at, vi efter en enorm masse møder og en enorm masse timers arbejde - kan byde jer alle velkommen i Kulturcenter Østsalling.

Med etableringen af Kulturcentret har vi på vores egn fået et godt sted at mødes. Et sted hvor de kulturelle og sociale relationer kan trives i flotte rammer. Et sted hvor mange nye initiativer kan se dagens lys. Et sted hvor alle - unge og gamle mødes, og sød musik opstår. Et sted der på mange måder skal være med til at gøre en forskel.

Nogle af de aktiviteter vi allerede kan glæde os over er:

Flotte festlokaler - hvor salen kan lejes i tre størrelser 100 - 200 - 300 m2, og som også vil kunne bruges til at afholde større møder, konferencer og foredrag. Motionscentret - et center der er blevet talt meget om i mange år, og et center der nok skal være med til at trække mange mennesker i Kulturcentret.

Netcafeen/projektlokalet - Netcafeen - et sted der nok mest vil tiltrække de unge, og projektlokalet vil kunne bruges til mange forskellige kurser, undervisning. el. lign.

Sundhedsklinikken - Hvor der er ca. 450 ansatte i Sundsøre Kommune der i den forgangne uge er begyndt at kunne modtage behandling.

Nogle af de allerførste initiativer vi vil tage hul på:

Fritidsklubben - En klub der skal kunne tage sig af de unge mennesker der er blevet for store til sfo og derfor ikke har noget fast tilhørsforhold.....
Filmklubben - En mini biograf hvor man kunne vise en Onsdagsfilm, eller lave en tilpasset udgave af den gamle skolefilmklub.

Computertræf - IT opsætningen i Kulturcentret gør det muligt at gennemføre store computertræf med op til 100 deltagere.
Dette er bare nogle af de ting der optager os i bestyrelsen - altså lige bortset fra det arbejde det har været at blive klar til i dag.

Og jeg vil meget gerne - opfordre til at de friske mennesker der vil hjælpe os med at give kulturcentret liv. - enten med at etablere disse initiativer - eller hvis der er helt andre initiativer - kommer frem og lad os se om vi ikke kan hjælpes ad.

Vi - bestyrelsen for Kulturcentret har brugt mange ressourcer på at etablere stedet her, og vi kan alle fryde os over at det er blevet et godt resultat der er opnået.

Men - Det hele kan være nok så godt - hvis ikke folk i lokalområdet bakker stedet op. Hvis ikke lokalbefolkningen syntes det er noget værd at støtte op om - ja så vil der være en reel mulighed for at det kan gå Kulturcentret som det gik den gamle Sognegård - og det ville da være en skam - ikke...

Der er måske heller ingen grund til at tro at det skal gå sådan, hvis man skal dømme efter den store interesse der er blevet vist centret fra næsten alle sider indtil nu.

Foreningslivet i og omkring Breum har fyldt meget i vores bevidsthed - hvordan skulle det gå når vore foreninger ikke som hidtil har kunnet låne Sognegården til deres arrangementer uden omkostninger. Hvilke - eller måske hvor mange - af de traditioner vi kender, ville bukke under på grund af dårlig økonomi? Ja, vi har haft mange betænkeligheder om dette.

Vi har godt vidst, at hvis vi skulle skabe økonomi i kulturcentret - ja så skulle vi også skabe mere/flere aktiviteter - og måske kunne dette ødelægge noget af det der allerede fungerer godt - dette vil vi for alt i verden undgå - vi ser det som vores opgave at være med til udvikle vores område - ikke at afvikle de mange gode ting der foregår i forvejen.

Derfor har vi opfordret foreningerne i Breum til at finde sammen i et tættere samarbejde omkring byens aktiviteter/arrangementer - og opfordringen er blevet positivt modtaget af alle.

Målet med dette samarbejde vil - set med kulturcentrets øjne - være at skabe et aktivitetsudvalg på tværs af foreningerne - dette udvalg skulle så koordinere aktiviteterne mellem foreningerne men også med områdets institutioner. Et resultat kunne blive starten på et fælles kulturelt blad for lokalområdet, hvor man så kunne følge med på "kulturkalenderen".

Et andet formål med dette samarbejde Skulle være et samarbejde om forskellige arrangementer, så det ikke bliver Kulturcentret der star for de kulturelle tiltag i området, med de har en klar foreningsmæssig forankring.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige.

Tak til alle - private som firmaer - der har sponsoreret da vi lavede en husstandsindsamling.

Tak til alle de ca. 100 frivillige der har investeret rigtigt mange timer i Kulturcentret.

Tak til alle håndværkerne for den meget aktive måde de har arbejdet med i etableringen. Og for den måde de hele tiden har fungeret i forhold til hinanden.

Tak til Skive Folkeblad og Annoncebladet for den utroligt gode dækning af vores projekt. uden så stor en opbakning fra så mange mennesker, ville det i alle ser - ikke kunne lade sig gøre.

Man skal være meget varsom med at fremhæve en enkelt person, når alle på et hold tvivl om, at især en mand har gjort en forskel - Bjarne Pedersen - Du har om nogen været en mand der brænder for Kulturcentret - Ja du er vel nærmest manden der brænder op for kulturcentret. Du har - heldigvis for os andre - taget over da projektet så allermest problemfyldt ud, og du har styret byggeprocessen solidt gennem hele forløbet. Du har sørget for at alt har været klappet og klart, så ikke mange har måttet gå forgæves.

Og du har flittigt holdt vores egen arbejdsformidling i gang. Du har længe set frem til at byggeriet skulle blive færdigt så du kunne slappe lidt af igen, og jeg tror også at Marianne vil sætte pris på at du kan flytte hjem igen. Tak fordi du har været med, du har virkelig gjort en forskel.

Tak til den samlede bestyrelse for jeres engagement, vedholdenhed og den utrolige energi i alle har lagt i kulturcentret, jeg sætter stor pris på at fa lov til at være med i et så godt fungerende team som i udgør.

Tak og Tillykke med Østsallings nye kulturcenter!

Bruno Sørensen
 

Kulturcenter Østsalling    M. P. Stisens Vej 2    Breum    7870 Roslev